Utvikling av akebakken på Skogmo

Utvikling av akebakken på Skogmo

Publisert av Frode Ander den 20.04.23.

Området ved akebakken på Skogmo skal videreutvikles og det skal etableres en ny volleyballbane og en flerbruksbane. Gapahuken og grillplassen skal også utbedres.

 

Se oversikts bilde for plassering. Blått er sandvolleyball og rødt er kunstgress / flerbruksbane.

Dette arbeidet vil starte opp i uke 18 og vil vare i ca 4 uker

I byggeperioden er det svært viktig at store og små ikke oppsøker området, da området vil være en byggeplass med gravemaskiner.

Gangveiene rundt grusbanen kan bli stengt i korte perioder for inn og uttransport av maskiner.

 

Det vil bli lagt ut oppdateringer for prosjektet på:

Skogmo Vels hjemmeside www.skogmovel.no og på Facebook gruppen «Skogmo Vel, Jessheim»

 

Vi gleder oss til å få et enda finere nærmiljø!

 

Styret Skogmo Vel