Skogmo Velforenings medlemmer er beboerer i eneboliger og tomannsboliger i:

Kongletoppen, Tyttebærlia, Dahlsrasten, Skogmorabben, Skogmotoppen og Skogmokanten.

Dette innenfor betegnelsen Skogmofeltet (alle boliger på Skogmo som opprinnelig var solgt/utviklet av Skogmo AS).