Status fra arbeider med omkjøringsveien

Status fra arbeider med omkjøringsveien

Publisert av Frode Ander den 29.03.22.
Informasjon vedrørende anleggsarbeider - omkjøringsvegen.
Skogmo Vel var i et informasjonsmøte med utbygger tirsdag 22. mars. Der fikk vi litt informasjon, vi fikk komme med innspill og vi tillot oss å stille noen krav. Det var representanter fra et annet sameie også, vi antar de informerer sine beboere i egnet form. 
Skogmo Vel ga utbygger/kommune liste over de sameiene (med grense til området) som underlig nok ikke var invitert.
Medlemmer av Skogmo Vel oppfordres til å bruke styret@skogmovel.no for innspill slik at vi kan holde en ryddig prosess. Medlemmer i andre sameier oppfordres til å bruke sine respektive styrer.
Sprenging:
Første salve gikk av på tirsdag. Det vil bli sprenging frem til sommer/sensommer. Tidspunkt for siste salve er usikkert. En typisk «runde» er: borre hull, plassere sprengstoff, sprenge, rydde vekk stein, vurdere status og så begynner man på nytt med borring. Det er veldig lite sannsynlig med sprenging grytidlig på morgen. Det kommer lydsignal i forkant av hver salve. De plasserer mannskap i sirkel rundt området for perimetersikring.
Arbeidstider:
I henhold til støyforskrift kan de jobbe fra 07.00 til 22.00. Kommunen ønsker at de skal holde seg innenfor 07.00 - 20.00. Utbygger selv legger opp til normal arbeidstid fra 07.00 til 19.00 mandag til torsdag. De kan, helt lovlig, selv velge å jobbe mellom 19.00 og 22.00. Utbygger sier selv at det vil forekomme arbeid senere enn 19.00 de gangene nytten/behovet er stort nok. Hvor ofte gjenstår å se. De kan således også gjennomføre arbeid på fredager.
Hvor jobber de:
De starter ved «plastikkrundkjøringa» og jobber seg sørover. De gjør seg helt ferdig med alt unntatt første og siste strekning. Deretter fullfører de påkobling i sør. Siste etappe blir fra plastikkrundkjøring og til Algarheimsvegen. Da blir det inn- og utkjøring for bilister fra sørenden av omkjøringsvegen. Detaljer rundt trafikkavvikling under siste etappe er ikke utarbeidet.
Tidsplan:
Estimert at de er helt ferdig i juni 2024. Det kan endres.
Gående/syklende:
Skogmo Vel krevde at åpningen i anleggsgjerdet rett fra plastikkrundkjøringa skulle lukkes. Det ble den umiddelbart etter møtet. Det skal ikke være inn- eller utkjøring der. Punktum. Deler av plastsperringen som skiller gangvegen fra rundkjøringa ligger fortsatt på bakken, men den skal opp igjen.
Foreløpig blir gangvegen på sørsiden av Gerhard Vees vei åpen. Den er fysisk sperret i enden ved Skogmo Park. Utbygger ønsker nok å stenge gangveien helt fra plastikkrundkjøringa for å øke sikkerheten, men er avhengig av at sikker kryssing på nordsiden kan etableres først.
Der forekommer en del kryssing av kjøretøyer, både store og små, fra sør til nordsiden bortover langs Gerhard Vees veg. Utbygger sier selv at de har mannskap stående ute til fots som sikring ved disse kryssingene.
Etter hvert som arbeidet skrider frem forventes det at det vil bli endringer i hvor gående/syklende kan ferdes. Detaljer rundt siste etappe mot Algarheimsvegen vil være i spesielt sterkt fokus fra Skogmo Vel sin side når den tid kommer.
Vi stilte også krav om at alle kryssinger/fotgjengeroverganger, midlertidige eller ei, skal ha skilt og zebra-striper. Dette kunne de ikke svare på.
Skogmo Vel er bekymret for sikkerheten til gående/syklende i anleggsperioden, spesielt siden dette er hovedveien for mange ungdomsskoleelever. Skogmo Vel vil under hele perioden ha et sterkt fokus på dette.
Annet:
Vi oppfordret til bedring av frie siktlinjer i forbindelse med reklameskiltet som står nær rundkjøringa. Vi oppfordret kommunen om å sørge for at utbygger ikke bruker kommunal vei og/eller gangvegene som parkering og eller venteplass for store og små kjøretøyer.

Lenke til artikkel i Jessheim Puls