Samarbeidsavtale med Kvitre Vel

Samarbeidsavtale med Kvitre Vel

Vi har hatt samtaler med Hellvikhus / Kvitre om tilknytning til vårt gangvei nett. En avtale ble inngått i april 2023. Denne avtalen inneholder flere element.

  • Skogmo Vel avstår areal slik at det kan bygges gangvei som kobler seg på vår gangvei mellom Tyttebærlia og Skogmorabben
  • Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av gangveien helt ned til Skogmo skole.

I sum har dette blitt en god avtale for Skogmo Vel.

Hele kontrakten ligger som vedlegg til denne artikkelen