Etterlysning

Publisert av Frode Ander den 16.10.22.

Skogmo vel trenger ditt bidrag som styremedlem!

Har du lyst til å være med på å påvirke og utvikle det sosiale og fysiske miljøet på Skogmo, og fremme beboernes og medlemmenes trivsel og sikkerhet?

Kanskje er du nyinnflyttet på Skogmo og ønsker å både bidra til, og orientere deg om fellesskapet vi har på Skogmo?
Vi søker medlemmer som vil bidra med å sitte i styret for 2023. Generalforsamlingen er i februar 2023. Ta kontakt med en i styret eller send e-post på styret@skogmovel.no dersom du vil bidra i styret.


Skogmo Vel består av beboere i ene- og tomannsboliger i Dahlsrasten, Kongletoppen, Skogmorabben, Skogmotoppen, Skogmokanten og Tyttebærlia. Skogmo Vel har 199 medlemmer. Mer informasjon finner du på www.skogmovel.no